CPBW

Het comité voor preventie en bescherming op het werk heeft tot taak adviezen voor te stellen, middelen op te sporen en actief bij te dragen tot alles wat
ondernomen wordt opdat de arbeid op school, zowel voor de personeelsleden als voor de leerlingen in de beste voorwaarden van veiligheid, hygiëne en
gezondheid zou gebeuren.

Het schoolbestuur en de directie ondertekenden een beleidsverklaring om een
actief welzijnsbeleid te voeren conform de wettelijke bepalingen en geïnspireerd vanuit het opvoedingsproject.

Dhr. Franky Polfliet heeft, in de hoedanigheid van “preventieadviseur van het
Vrij Katholiek Basisonderwijs Meulebeke” (en ondersteund door Mevr. Sabine Vanoverbeke) de volgende taken op zich genomen :

  •  houden van brandevacuatieoefeningen + verslag
  •  controle van de brandblustoestellen
  •  fietsencontrole
  •  verkeersveiligheid in de directe schoolomgeving
  •  …