Uitgangspunten van onze christelijke identiteit

Wij zijn een katholieke school en willen pedagogisch verantwoord onderwijs en
een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het
evangelie, in de katholieke traditie en universele waarden die hun meerwaarde
krijgen door een christelijke traditie.

 

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf. In deze verbondenheid ervaren we God als dragende kracht en het geeft christenen een eigen kijk op het leven.

In de godsdienstlessen die door alle leerlingen gevolgd worden, komt de
christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. We hebben een extra
ondersteuning met de leermeester godsdienst.

 

Kinderen met een andere geloofsovertuiging volgen de godsdienstlessen in de
klas mee. Zij nemen eveneens deel aan de vieringen, zowel in als buiten de
school.

 

Pastoraal is uitgebouwd rond vier pijlers: vieringen, gemeenschap,
dienstbaarheid en verkondigen.