Leerlingenbegeleiding

Onze school heeft een basisaanbod (fase 0 van het zorgcontinuüm) voor alle leerlingen voor de vier begeleidingsdomeinen:

  • onderwijsloopbaan
  • leren en studeren
  • psychisch en sociaal functioneren
  • preventieve gezondheidszorg

We bieden verhoogde zorg voor leerlingen voor wie dat niet volstaat (fase 1 van het zorgcontinuüm)

De school krijgt ondersteuning voor leerlingen die uitbreiding van zorg nodig hebben via één van de ondersteuningsnetwerken.